Buitenles

(for English scroll down)

Qigong in het park. Qigong laat de Qi, energie, vrij stromen. Je voelt je ontspannen, meer in balans en vrij. Samen oefenen in het Qi-veld verbetert de gezondheid en versterkt het immuunsysteem. 

In de buitenles oefenen we zowel de actieve- als meer meditatieve oefeningen van Zhineng Qigong. De Core Improvement Method, Taiji bal en Crane’s walk blijven favoriet. De Self Awareness Method verstilt en verdiept. 

Voor wie

De les is geschikt voor ieder die zijn of haar gezondheid wil verbeteren. Door de oefeningen te herhalen ontstaat verdieping. Ieder oefent op zijn/haar eigen niveau voor persoonlijke groei en bewustwording. Qigong is voor iedereen. 

Data 

Dinsdag 19, 26 januari van 10:00 – 11:00.
Dinsdag 2, 9, 16, 23 februari 10:00 – 11:00
Dinsdag 2, 16, 23, 30 maart 10:00 – 11:00 (geen les op 9 maart) 

Dinsdag 6, 13, 20, 27 april 10:00 – 11:00
Dinsdag 4, 11, 18, 25 mei 10:00 – 11:00
Dinsdag 1, 15, 22, 29 juni 10:00 – 11:00 (geen les op 8 juni)

Locatie

De les wordt gegeven in Park Sorghvliet. Vanaf de ingang gezien staan we aan het einde van het pad links op het achterste grasveld. Dit is 5 minuten lopen vanaf de fietsenstalling bij het hek.

Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24A, Den Haag. Voor toegang tot het park is een jaarkaart verplicht. Qigong school Ardite heeft voor de deelnemers jaarkaarten ingekocht.

Bij slecht weer online

Bij regen en storm gaat de les in het park niet door, maar wel online. In de Whatsappgroep van Qigong school Ardite verschijnt rond 8:45 het bericht dat de les van die dag online te volgen is. 

Na de les, wordt als extra service, de opname van de les als download aan de deelnemers toegestuurd. Online lessen nabestellen kan hier.

Tarief

Een les kost 12,50 euro. 
Een maandkaart kost 60 euro per kalendermaand voor 2 lessen per week : de buitenles op dinsdag en de online les op donderdag.

Voor de betaling van het lesgeld ontvangt ieder een ‘Tikkie’ via Whatsapp.

Afspraken ivm COVID-19
  • Indien nodig wordt de les naar een andere locatie of tijd verplaatst.
  • Qigong is een training voor persoonlijke ontwikkeling en groei en valt derhalve niet onder de sport-gerelateerde maatregelen.
  • We houden ons aan de geldende richtlijnen. Dit betekent dat we voor, tijdens en na de les in gepaste groepjes staan met minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
  • Een mondkapje dragen hoeft niet.
  • Bij klachten blijven we thuis!

‘Go out of your mind, at least once a day.’  – Alan Watts

Outdoor Qigong

On Tuesdays Karina teaches in the park. Qigong allows the Qi, energy, to flow freely. You feel relaxed, more balanced and free. Practicing together in a Qi-field improves health and strengthens the immune system. 

In the outdoor class we practice both the active and the more meditative exercises of Zhineng Qigong. The Core Improvement Method and Crane’s walk are favorites. The Self Awareness Method calms and deepens. 

For who?

The class is suitable for anyone who wants to improve his or her health. By repeating the exercises, a deeper understanding is created. Everyone practices at his/her own level for personal growth and awareness. Qigong is for everyone.

Dates

Tuesday 19, 26 January, 10:00 – 11:00
Tuesday 2, 9, 16, 23 February 10:00 – 11:00
Tuesday 2, 16, 23, 30  March 10:00 – 11:00 (9th of March no class)

Location

The class is held in Park Sorghvliet. As seen from the entrance, you’ll find the class at the end of the path on the left on the back lawn. This is a 5 minute walk from the gate where you can park your bike.

Park Sorghvliet is located on the Scheveningseweg 24A, The Hague.For access to the park an annual pass is required (7,50 click here). For members of the Qigong class, passes are already bought.

Online class in case of bad weather

In case of rain and storm, the class in the park will not take place, but it will take place online. In the Whatsapp group of Qigong school Ardite a message will be posted around 8:45 am that the lesson of that day can be followed online.  

After the lesson, as an extra service a recording of the online lesson of that day will be sent to you. Online lessons can also be backordered. Click here.

Fee

A single class costs 12,50 euro.A monthly card costs 60 euros per calendar month.The monthly pass is valid for 2 classes per week, the outdoor class on Tuesday and the online class on Thursday, and is based on a m 6 till 8 classes per month. 

For the payment of the lesson fee you will receive a ‘Tikkie’ via Whatsapp.

COVID-19
  • If necessary, the lesson will be moved to another location or time.
  • Qigong is a training for personal development and growth and therefore does not fall under sports-related measures.
  • We follow the guidelines of the government. This means that before, during and after class we stand in appropriate groups with at least 1.5 m distance from each other.
  • Wearing a mouth mask is not necessary.
  • In case of COVID-related symptoms or a positive COVID-test we stay at home!

Go out of your mind, at least once a day.’ – Alan Watts

Back to Top