Online les

(for English scroll down)

Op donderdag geeft Karina online les. Qigong laat de Qi, energie, vrij stromen. Je voelt je ontspannen, meer in balans en vrij. Samen oefenen in het Qi-veld verbetert de gezondheid en versterkt het immuunsysteem. 

In de online les oefenen we zowel de actieve- als meer meditatieve oefeningen van Zhineng Qigong. Taiji bal en de Lift Qi Up blijven favoriet. The Self Awareness Method calms and deepens. 

Voor wie

De les is geschikt voor ieder die zijn of haar gezondheid wil verbeteren. Door de oefeningen te herhalen ontstaat verdieping. Ieder oefent op zijn/haar eigen niveau voor persoonlijke groei en bewustwording. Qigong is voor iedereen. 

Data 

Donderdag 19, 26 januari van 10:00 tot 11:00.
Donderdag 4, 11, 18, 25 februari van 10:00 tot 11:00
Donderdag 5, 19, 26 maart van 10:00 tot 11:00 (geen les op 12 maart)

Online

Tijdens de online-lessen staat het geluid van de deelnemers uit, dit is rustiger. Je kunt je eigen camera aanzetten, maar dit is niet verplicht. 

De Whatsappgroep van Qigong school Ardite biedt ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. 

Opname per mail ontvangen

Na de les, wordt als extra service, de opname van de les als download aan de deelnemers toegestuurd. Online lessen nabestellen kan hier.

Tarief

Een les kost 12,50 euro. 
Een maandkaart kost 60 euro per kalendermaand. 

De maandkaart geldt voor 2 lessen per week, de buitenles op dinsdag en de online les op donderdag, in totaal 6 tot 8 lessen per maand. 
Voor de betaling van het lesgeld ontvangt ieder een ‘Tikkie’ via Whatsapp.

Qigong is het dagelijks cadeau aan jezelf!

Online class

On Thursdays Karina teaches online class. Qigong allows the Qi, energy, to flow freely. You feel relaxed, more balanced and free. Practicing in a shared Qi field improves health and strengthens the immune system. 

In the online class we practice both the active and more meditative exercises of Zhineng Qigong. Taiji ball and the Lift Qi Up remain favorites. The Self Awareness Method brings But also the deepening and stillness of the Self-Awareness Method will not be missed.

For who?

The class is suitable for anyone who wants to improve his or her health. By repeating the exercises, a deeper understanding is created. Everyone practices at his/her own level for personal growth and awareness. Qigong is for everyone.

Dates

Thursday January 19, 26 from 10:00 to 11:00.
Thursday 4, 11, 18, 25 February from 10:00 to 11:00
Thursday 5, 19, 26 March from 10:00 to 11:00 (no class on 12 March)

Online

During the online lessons the sound of the participants is turned off, this is more quiet. You can turn on your own camera, but this is not mandatory. In the Whatsapp group of Qigong school Ardite you can ask questions and share experiences. 

Receive download

After the lesson, as an extra service a recording of the online lesson of that day will be sent to you. Online lessons can also be backordered. Click here.

Fee

A single class costs 12,50 euro.
A monthly card costs 60 euros per calendar month.

The monthly pass is valid for 2 classes per week, the outdoor class on Tuesday and the online class on Thursday, and is based on a m 6 till 8 classes per month. For the payment of the lesson fee you will receive a ‘Tikkie’ via Whatsapp.

Qigong is a daily present to yourself!

Back to Top