Karina Grijzen – den Oudsten MSc.

Psycholoog, energetisch therapeut, Qigong-docent

(for English scroll down)

In 1972 ben ik geboren in Scheveningen. Op mijn 16e las ik voor het eerst over de theorieën van Jung, zijn visie op spiritualiteit, persoonlijke groei en het onderbewuste sprak me aan. Aan de universiteit Leiden behaalde ik mijn master in ontwikkeling- en onderwijspsychologie. 

Onderwijs

Tot in 2010 was ik werkzaam in democratisch en particulier onderwijs, eerst als docent, later als onderwijsontwikkelaar en uiteindelijk directeur bij een online leervoorziening voor schooluitvallers.

Therapeut

In 2010 startte ik psychologenpraktijk Ardite voor Jungiaanse psychotherapie en energetische therapie. Hiernaast startte ik met het geven van wekelijkse lessen in Zhineng Qigong. 

Qigong

Rond mijn 30e vond ik Zhineng Qigong. Als gevolg van onverwerkt psychologisch trauma was ik uitgeput en uit balans. Ik ging dagelijks oefenen. Mijn lichaam werd weer soepel en gezond, en mijn organen gingen beter functioneren. Daarnaast koos ik voor Jungiaanse psycho-analyse om de trauma en oude pijn te verwerken. Emotionele ballast en overbodige gedachten raakte ik kwijt, er kwam rust in geest en lichaam.

Leraren

Mijn ontmoeting met grootmeester Feng is zowel een van mijn dierbaarste als ook meest bijzondere ervaringen. Grootmeester Feng heeft samengewerkt met grootmeester dr. Pang Ming, en is een van de oprichters van Zhineng Qigong. Zijn training en overdracht van kennis zijn een groot geschenk.

Meester Yuantong Liu leert mij de diepere lagen in de oefeningen en het werken met het groepshealingsveld. Daarbij behandel je een groep mensen tegelijkertijd energetisch met Qi. Ik ben hem zeer dankbaar voor de persoonlijke gesprekken, zijn wijsheid en geduld. Meester Yuantong Liu is opgeleid door grootmeester Dr. Pang Ming.

Training & opleiding in Zhineng Qigong

Start Zhineng Qigong level 1, 2002. 
Taiji-bal, Luke Chan, 2005. 
Level 2, Luke Chan, 2006. 
Privé-les, Mark Sluijter, 2007-2009. 
Level 1 in China, meester Yuangtong Liu, 2011. 
Level 2 en 3, Zhigong Instituut, 2012. 
Self Awareness Method, grootmeester Feng, 2013. 
Level 1, 2, 3, Core Improvement Method, meester Yuantong Liu, 2013-2016.
Masterclass, meester Yuantong Liu, 2015-2016. 
Assistent van meester Yuantong Liu oa organiseren van het groepshealingssveld, 2017.
Ming Jue meditatie, Master Wei, 2019

Leservaring

Privé-docent Zhineng Qigong, 2005-2007. 
Wekelijkse groepslessen Zhineng Qigong, 2011-2017.
Training ontwikkeld in ‘Hoogsensitiviteit en Zhineng Qigong’, 2015.
Training ontwikkeld voor mensen met de Ziekte van Parkinson, 2019.
Oprichting Qigong school Ardite, 2019.

Extra training

Meditatie, T’ai Chi Chuan, Golden Flower Tai Chi, Iaido.

Missie 

Mijn missie is om de oefeningen en kennis van Qigong te verspreiden en voor ieder toegankelijk te maken. Daarnaast streef ik naar het op wetenschappelijke wijze onderzoeken van de persoonlijke groei, zoals bewustwording en individualisering, die het gevolg zijn van het beoefenen van Qigong.

Ancient healing techniques take us on an inner journey…….

Karina Grijzen – den Oudsten MSc.

Psychologist, energy healer, Qigong-teacher

In 1972 I was born in Scheveningen. At the age of 16 I first read about the theories of Carl Jung, his vision on spirituality, personal growth and the subconscious appealed to me.

When I was 16 I first read about Jung’s theories, his vision on spirituality, personal growth and the subconscious appealed to me. At Leiden University I obtained my master’s degree in developmental and educational psychology. 

Education

Until 2010 I worked in democratic and private schools, first as a teacher, later as an educational developer and eventually as director of an online learning institution for school drop-outs.

Therapeutic work

In 2010 I started psychology practice Ardite for Jungian psychotherapy and energy healing. I also started giving weekly classes in Zhineng Qigong.  In 2020 I chose to work full-time for Qigong school Ardite. 

Qigong

Around my 30th I discovered Zhineng Qigong. As a result of unprocessed psychological trauma, I was exhausted and out of balance. I started practising daily. My body became more supple and healthy again, and my organs started to function better. In addition, I chose Jungian psycho-analysis to overcome the trauma and old pain. Emotional ballast and redundant thoughts I lost, there was peace in mind and body.

Teachers

My meeting with grandmaster Feng is both one of my most precious and at the same time special experiences. Grandmaster Feng has worked together with grandmaster dr Pang Ming, and is one of the founders of Zhineng Qigong. His training and transmission of knowledge are a great gift. Among other things I have learned the Self Awareness method from him as well as learning to work with healing Qi.

Master Yuantong Liu teaches me the deeper layers in the exercises and to work with the group healing field. In doing so you treat a group of people at the same time energetically with Qi. I am very grateful to him for the personal conversations, his wisdom and patience with which he has been guiding me in my teaching role for many years now. Master Yuantong Liu is trained by grandmaster Dr Pang Ming.

Education in Zhineng Qigong

Zhineng Qigong level 1, 2002.
Taiji ball, Luke Chan, 2005.
Level 2, Luke Chan, 2006.
Private lessons, Mark Sluijter, 2007-2009.
Level 1 in China, master Yuangtong Liu, 2011.
Level 2, 3, Zhigong Institute, 2012.
Self Awareness Method grandmaster Feng, 2013.
Level 1, 2, 3, Core Improvement Method, master Yuantong Liu, 2013-2016.
Masterclass, master Yuantong Liu, 2015-2016.
Assistant to master Yuantong Liu oa exercises, theory and organizing the group healing field, 2017.

Teaching experience

Private teacher Zhineng Qigong, 2005-2007.
Weekly group lessons, 2011-2017.
Trainer in ‘High Sensitivity and Zhineng Qigong’, 2015.
Trainer in ‘Parkinsons’ disease and Zhineng Qigong’, 2019.
Founder of Qigong school Ardite, 2019.

Extra training

Meditation, T’ai Chi Chuan, Golden Flower T’ai Chi, Iaido.

Mission 

Spreading the knowledge and exercises of qigong to everyone. Doing scientific research on the psychological changes, such as awareness and individuation, resulting from the practice of qigong.

Ancient healing techniques take us on an inner journey…….

Back to Top